Wat mag en niet mag

HUISREGELS WILLIBRORDUS DRAAIT DOOR

Mag er gerookt worden op het festivalterrein?
Er geldt een rookverbod op het WDD terrein en de parkeerplaats.

Is er een minimumleeftijd?
Alle leeftijden zijn welkom op Willibrordus Draait Door.

Kan ik alcoholische dranken kopen?
Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Bij twijfel wordt er altijd naar een legitimatiebewijs gevraagd.

Hoe zit het met de veiligheid?
Op het WDD terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. Legitimatie is voor iedereen verplicht. Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs, voorwerpen die gevaar kunnen opleveren en ongewenst gedrag is niet toegestaan. De beoordeling hiervan is aan de beveiliging. Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Kom ik op de foto?
Op het WDD terrein worden foto-, video- en audio-opnamen gemaakt. Bij betreding van het terrein ga je hiermee akkoord.

Mag ik eigen promotie plegen?
Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op de desbetreffende organisatie/persoon.

Mag ik zelf opnamen maken?
Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden.

Wanneer stem ik in met de huisregels?
Door op het WDD terrein aanwezig te zijn, stem je in met deze huisregels. Aanwezigheid is op eigen risico. De Stichting Willibrordus Draait Door aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.

Kan ik geld terugkrijgen voor eenmaal gekochte kaarten?
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen

Wij wensen je een heel mooi Willibrordus Draait Door!